Reģistrācija

SIA, IK, AS, izmaiņas, reģistrācija utt.

Firmu pirkšana un pārdošana

Nedārgi. Pieredze no 1992.gada.

Dokumentu sagatavošana no 25 eiro par  SIA.

No 45 eiro pilna SIA reģistrācijas maksa  ar pamatkapitālu līdz 2800 EUR ar vienu dibinātāju;

No 175 eiro pilna SIA reģistrācija ar pamatkapitālu 2800 EUR ar vienu dibinātāju;

Biedrību, fondu, partiju, lauku un zivju saimniecību, kooperatīvo sabiedrību, individuālo uzņēmumu,

 komercķīlu, laulības līgumu, politisku partiju, arodbiedrību, reliģiozu organizāciju, publisku un privātu

partnerattiecību līgumu, masu mēdiju, pārstāvniecību, šķīrējtiesu utt. reģistrācija.

Juridiskā adrese. 

No 23 eiro mēnesī. Piedāvājam  ikdienas ienākošās korespondences kontroli,

 piegāde klientam, skanēšana un sūtīšana pa E-pastu, paziņošana pa E-pastu, SMS, Skype, WhatsApp utt. Tāpat piedāvājam

reālu telpu VID parbaudes gadījumā. utml.

Ja nepieciešams, izbraucam pie klienta pēc dokumentiem.

Tāpat piedāvājam Jums konsultatīvo apkalpošanu kā pa telefonu, tā arī rakstiskā veidā.

Grāmatvedības apkalpošana.

Pieredze no 1992.gada. Maksa par grāmatvedības apkalpošanu no 75 eiro mēnesī.

 Gramatvedības vadīšana un atjaunošana , visu atskaišu veidi, operatīvā bilance, gada pārskats, nodokļu

aprēķins un optimizācija, darba algas, statistika. Pārstāvam klienta intereses VIDā un citās institūcijās.

Audits, finanšu analīze, vadības grāmatvedība (rentabilitātes aprēķins, pašizmaksa, budžeta sastādīšana utt.) 

 Piedāvājam uzticību, precizitāti un konfidencialitāti.

Individuāla pieeja katram klientam.

 


 

Jebkurai biznesa sfērai ir nepieciešama grāmatvedība. Tikai ciešā sadarbībā uzņēmējdarbībai ar grāmatvedību ir iespējams realizēt nospraustos mērķus.
Labākus sasniegumus var gūt tikai ar savstarpēju uzticību, cieņu un labu attieksmi vienam pret otru.
MAG komanda savā attieksmē pret klientu ievēro sekojošu principu:
 

1.Jūs gribat būt pirmajā vietā
2.Pie mums Jūs būsiet pirmajā vietā
3.Jums patīk būt pirmajā vietā
 

Sniedzot vērtīgus padomus kopā ar kvalitatīviem grāmatvedības pakalpojumiem, MAG palīdzēs Jums sasniegt savus mērķus.

Pilna grāmatvedības apkalpošana
 

¬ MAG speciālisti kārto uzņēmumu grāmatvedības dokumentus, izmantojot datortehniku un licencētas grāmatvedības programmas, sastāda visas nepieciešamās finanšu atskaites un iesniedz tās Valsts ieņēmumu dienestā un LR Statistikas pārvaldē.
¬ Uzticot grāmatvedības apkalpošanu MAG, klienti ir droši, ka grāmatvedības uzskaite tiek veikta profesionāli.
¬ Klienti ietaupa, jo nemaksā par grāmatvežu kvalifikācijas celšanu un nodokļu likumdošanas bāzes uzturēšanu; tiem nav jāiekārto darba vieta vienam vai pat vairākiem grāmatvežiem.
¬ Līgumā par grāmatvedības apkalpošanu ietilpst grāmatvedības dokumentu sakārtošana, izmantojot grāmatvedības programmas, finanšu atskaišu sastādīšana un iesniegšana Valsts ieņēmumu dienestā un LR Statistikas pārvaldē, uzņēmuma finansiālā analīze.
¬ Lai noteiktu maksu par pakalpojumiem, ir jānosaka darba apjoms, zemāk ir dota tabula ar aptuvenām pakalpojumu cenām, kas atkarīgas no apstrādājamo dokumentu  skaita menesī:

 

Operāciju skaits menesī  Apmaksa eiro
 no 50 līdz 90 no 75 līdz 100
no 91 līdz 130  no 101 līdz 150 
 no 131 līdz 250  no 151 līdz 250
 no 251 līdz 500 no 251 līdz 500 
 no 501 līdz 1000 no 501 līdz 750 
 vairāk par 1000 no 751